Loading...

Haptotherapie, gang van zaken.

Intake

Voordat ik met een nieuwe cliënt aan het werk ga, maak ik eerst een afspraak voor een intakegesprek. Het intakegesprek is bedoeld als kennismaking en om in te schatten of haptotherapie geschikt voor je is. Indien jij en ik naar aanleiding van dit gesprek besluiten om verder te gaan met haptotherapie, spreken we in eerste instantie af voor een drietal wekelijkse sessies. Na deze drie sessies maken we indien nodig en gewenst afspraken voor vervolgsessies.

Nadat we een afspraak hebben gemaakt voor een intakegesprek, stuur ik je per beveiligde e-mail een afspraakbevestiging en de link naar het Intakeformulier, dit is een webformulier in de beveiligde omgeving van MijnDiAd praktijksoftware. Vul het formulier graag ruim voor je afspraak in.

Gebruik verder voor het uitwisselen van vertrouwelijke informatie uitsluitend beveiligde
e-mail,
hoe dat gaat lees je hier.

De Privacyverklaring en de Praktijkinformatie (Pdf) kun je hiernaast downloaden.

Tarieven

De tarieven voor particulieren zijn met ingang van 1 januari 2021 alsvolgt:

  • € 65,- voor een intake van 45 minuten.
  • € 83,- voor een sessie van 50 minuten.

Betaling na afloop van de sessie, met uw persoonlijke betaal-app. U ontvangt uw nota per email.

Voor werkgevers en organisaties, hanteer ik een uurtarief van € 105,- en wordt op factuur betaald.

Vergoeding.

Haptotherapie wordt soms (deels) vergoed door de verzekering. Zie hiervoor de polisvoorwaarden van uw verzekeringsmaatschappij en daarnaast de handige overzichten op de de website van de Vereniging van Haptotherapeuten en ook op Zorgwijzer.nl .

In sommige gevallen is het mogelijk om met je werkgever of uitkerende instantie een tegemoetkoming in de kosten af te spreken.

Er is geen verwijzing van de huisarts nodig voor haptotherapie.

Afspraken Annuleren.

Je kunt afspraken tot 24 uur van te voren telefonisch of per SMS op nummer 06-49896511 kosteloos afzeggen.

Bij afzeggingen binnen 24 uur of bij niet (tijdig) verschijnen, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Goede zorg | In gesprek | Klachtenprocedure

Ik stel me ten doel on zo goed mogelijk zorg aan je te verlenen. Desondanks kan het voorkomen dat je ontevreden bent over iets, of dat je vragen hebtover de geboden zorg. Natuurlijk stel ik het op prijs, dat je in eerste instantie hierover met mij in gesprek gaat. Mocht dit niet lukken, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de Vereniging van Haptotherapeuten (VVH). Lees hier over hoe je dat kunt doen en ook over de door de VVH gehanteerde klachtenprocedure.

Beroepscode

De Beroepscode GZ-Haptotherapeut is bindend voor alle leden van de Vereniging van Haptotherapeuten (VVH). Deze beroepscode is hier gepubliceerd.

Registraties
  • Vereniging van Haptotherapeuten 539 A.
  • BIG 59017976230.
  • A.M.T. Buwalda AGB:90-037695
  • Intacto AGB:90-(0)16302
  • KvK: 01154496
  • ISIC: 8690


Anna Marie


Terug naar Haptotherapie >